TRUNG TÂM TIN HỌC THÀNH PHỐ CAO LÃNH

Cao Lanh City Infomatics Center - CIC

Tin quan trọng

Phần mềm lich công tác

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG TRÊN PHẦN MỀM QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC, LỊCH HỌP - CICAL

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG TRÊN PHẦN MỀM QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC, LỊCH HỌP - CICAL   Bằng việc sử dụng phần mềm lịch công tác (lịch họp) – Cical người dùng đã chấp thuận cho ứng dụng chúng tôi thực hiện thu thập và sử dụng thông tin

Tin tức sự kiện

Hỗ trợ cài đặt, sử dụng phần mềm eOffice tại các xã, phường và phòng ban trong Thành phố

Tiếp theo hoạt động tập huấn sử dụng eOffice trung tâm đã đến từng xã, phường, phòng ban trong thành phố để hỗ trợ cài đặt và vận hành phần mềm văn phòng điện tử eOffice.

eOffice

Phần mềm eOffice

Tải tập tin cài đặt eOffice 6.1.5: Nhấp để tải về.